Câu đố này tui đọc cũng lâu rồi ,hôm này đưa lên cho các bạn thử xem.Nếu thấy dễ quá thì đừng trách nhé:
"Có 3 người ngồi trên một băng ghế.Một người chỉ biết nói thật.Một người chỉ biết nói dối. Còn người thứ ba lúc nói thật lúc nói dối.Một người muốn biết xem thằng nào thật thằng nào dối mới đến hỏi thì nhận được câu trả lời:
Người bên trái:thằng ngồi cạnh tôi nó thật thà lắm, không bao giờ nó nói dối cả.
Người ở giữa:thực ra tôi cũng nói dối nhưng tùy lúc thôi,không phải lúc nào cũng nói dối.
Người bên phải:nó(tức là thằng ngồi giữa đấy ạ)nói dối đấy,lúc nào mà nó chả nói dối.
Hỏi ai chuyên nói thật ai chuyên nói dối?