1.Có 3 con kiến đi thẳng hàng với nhau . con kiến đi đầu nói: "theo sau tui có 2 con kiến",con kiến đi sau cùng nói :" phía trước tui co 2 con kien".Nhưng con ở giữa thì lại nói: "trước và sau tui chẳng có con kiến nào" Hỏi tại sao con kiến o giữa lại nói nhu vậy?
2.Có 3 bức tranh : bức tranh thứ 1 nhất là hình 1 nguời phụ nữ mang bầu, bức tranh thứ 2 là hình 1 đoàn quân đang chạy toán loạn,bức tranh thứ 3 là hình 1 ổ bánh mì bị cháy.Hãy cho 1 câu miêu tả chung 3 bức tranh trên?