Phần mềm này giúp bạn tập đánh máy tương tự trò Mario cũ với nhiều cảnh và nhiều giao diện, hỗ trợ mọi loại bàn phím từ QWERTY cho đến DVORAK.
Ưu điểm của RapidTyping Typing Tutor 2.4 là nhiều skin, bài học kèm theo, và có bản portable để bạn có thể dùng mọi nơi.


Tải về bạn giải nén và chép vào thư mục con của C:/Program Files/RapidTyping.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: