có ai nghe bài này chưa.bài này rất hay.hồi trước thằng bạn mình nó cóp cho bản full của bài này nghe hay cực nhưng mình làm mất rồi.bro nào có bản full thì share cho mình với.thanks

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...