Cấu hình chơi :
• Windows XP/Vista
• DirectX 9
• 800 MHz
• 128 MB RAM


http://d.trymedia.com/dm/cerasus/60m...landofHope.exe
Game truy tìm 6 đồ vật cổ

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: