Valentine, phải sẵn sàng Mò trai đáy biển tặng nàng, cực chưa? Họ chỉ 14 tháng 2 Tụi mình thì sẽ yêu hoài nghe em! Sắp đến ngày Lễ tình yêu Anh sẽ cố gắng để yêu một nàng Dù cho tình nặng vẫn mang Kéo lên tận đỉnh dốc “Ngàn Lời Yêu”! Em vui, em bắt chước Nam mô... A di đà!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: