Nếu status trong yahoo của bạn quá nhiều, bạn chướng mắt vì nó, vậy hãy dùng cách sau đây để xóa bỏ hết status:

Xóa ko cần phần mềm

Vào Start \Run \regedit
[HEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\nick muốn xóa status\Custom Msgs]


Sau đó restart lại.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: