Có một đứa trẻ ngỗ nghịch vào chùa phá phách bị sư ông đánh đòn chạy về mách bố. Ông bố tức giận đến chùa hỏi ông sư :

- Sao ông đánh con tôi ?

- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh ai.

- Sao ông chửi con tôi ?

- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ chửi ai!

- Ông có giỏi thì đánh tôi đây này!

- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ ngán ai