Ram :256mb
Cpu 1,4 gbhz
GFX:64mb
Link download :
http://ageoddl.telechargement.fr/3rd....0.5c_DEMO.zip

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: