1.Có 1 đoàn du khách đang đi trên máy bay,bổng nhiên nhân viên trên máy bay nói máy bay sắp bị gẫy cánh,đoàn ng đó rất lo sợ, nhưng mấy phút sau,ng nhân viên lại nói ko có j hết,mấy ng đã được an toàn.Trong lúc đó,có 1 vật lập tức bị rơi xuống,hỏi cái j đã bị rơi xuống.

(ko fải cánh máy bay đâu nhé,đừng hỉu lầm)

2.Cái gì ướt ướt ? Thò ra thì lạnh .. rút vào thì nóng ?
3.Cái gì ở trên có mấy "cọng" , ở dưới có mấy cọng , ở giữa có cái hột ???????
4.Cái gì của cô thì nhỏ và hẹp khi cô có chồng thì rộng và lớn - em gai nho
5.Đố mấy u , trong các loại răng thì răng nào mọc sau cùng nhất .......suy nghĩ cho kĩ rùi trả lời nghen
7.Mèo trắng là bạn của mèo đen.........mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng..........một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen,hỏi mèo trắng sẽ nói zi với mèo đen ?????