E là lạc đề trong nhóm chủ đề nhạc Dance, nhưng các bác cho tôi hỏi, có bao nhiêu loại "DANCE" từ cổ chí kim, ví dụ, Hip hop, Break . . . .

Các bác mở lớp phổ cập xóa mù tí nhờ! Cảm ơn các bác nhiều nhiều.