Khi sử dụng phần mềm Desktop của người sử dụng sẽ có những hiệu ứng như màn hình sóng và bùng nhùng nhìn rất ngộ mắt một điều đặc biệt hơn nưa đó là dung lượng của Soft rất nhẹ chỉ 5.04mb

UploadBox

Uploading