Đêm tân hôn, trồng nói với vợ:
-em yêu, anh chịu hết nổi rồi, bật đèn lên đi em
- em đã cởi bỏ hết quần áo rồi, bật lên là gì? Em ngại lắm!
-Cứ bật lên anh bảo
-Em ngại lắm
-Cứ bật đèn lên, bật đèn lên để anh còn đếm tiền mừng!