Bạn dùng chuột để bắn những tấm bia hình người... Nhưng hãy nhớ, ngắm chuẩn, và nhanh tay bắn nhá

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...