7 tính xấu của con gái
AVARICE - Hám lợi

ENVY - Ganh tỵ

LUST - Khao khát

GLUTTONY - Háu ăn

SLOTH - Lười biếng

VANITY - Kiêu căng

WRATH - Giận dữ


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: