Các bạn download file cài đặt theo địa chỉdung lượng file là 551.9 KB)


http://mega.1280.com/file/4CR6M9/


Sau đó cài đặt file fsnowgen_setup.exe sẽ hiện ra bảng định thông số sau:


Sau khi định các thông số nhấn vào nút save sẽ hiện ra bảng chọn nơi lưu trữ file đã tạo:


Chọn nơi lưu file sau đó mở thế là xong. Đã có hình ảnh bông tuyết theo mong muốn của các bạn!Vui lòng cho mình 1 lời cảm ơn nếu thấy hay để động viên nha !