Thằng em nó đố câu này ,. nghĩ ko ra nên nhờ moi người cáiThời xưa còn đi học ở nhà thầy đồ: Có một cậu học trò học rất giỏi nhưng buổi học hôm trước không đi học, vì vậy khồng biết rằng hôm nay được nghĩ học cho nên vẫn đến nhà thầy.
khi đi đến cổng nhà thầy cậu học trò nhìn thấy có con cò mù đậu ở ngay cổng nhà thầy, cậu học trò liền quay về.
Hỏi tại sao cậu học trò không vào học mà lại quay về?. Phân tích tại sao?