Đây là chương trình thay thế cho Recycle Bin hoàn toàn mới và miễn phí
Đây là chương trình thay thế cho Recycle Bin của bạn với một hình ảnh Bin Laden hoàn toàn mới và có thể khôi phục lại bất cứ thời gian nào. Chương trình cũng thay thế âm thanh mặc định Recycle Bin với một âm thanh khác phù hợp với tiêu đề, đây là một tiện ích thú vị.

Địa chỉ download phần mềm: RBL2.1.exe