Bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng.

Bỗng từ phòng wc bên cạnh có tiếng vọng ra:
- " Anh ở bên đó sao rồi?"
Vì lịch sự tôi đáp lại:
- " Tôi vẫn ổn, còn cô?"
Cô gái trả lời:
- " Em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy",
Tôi thành thật trả lời:
- " Tôi đang đi vệ sinh, còn cô",
Bỗng cô gái la lên:
- " Thôi em cúp máy nha, có thằng cha điên nào ở phòng bên cứ phá đám"