Điền tiếp vào ô có dấu (...)

Anh có C...
Em có L...
Hai đứa mình cùng Đ...
Để rồi có C...

Cấm nghĩ bậy hay xxx, ai nghĩ bậy là đầu óc đen tối

P/S Repply bậy ban nick ráng chịu đó, kô chịu trách nhiệm đâu