Thấy cái này hay nên đem về cho bà con nè


Yêu cầu uống thuốc trợ tim trước khi bắt đầu. Đặc biệt chống chỉ định với việc vừa ăn hoăc uống trong khi xem.Ai có mệnh hệ gì thì cũng đừng tìm tớ páo thù nhé

Lấy chữ cái đầu của Họ Tên VD:Nguyễn Văn A = N + V + Atên 2 chữ = họ +tên

tên 3 chữ = họ +đệm +tên

tên 4 chữ = họ +đệm +đệm +tênHọ:

A: Phỉu

B: Xuyết

C: Bụn

D: Toẹc

E: Xéc

G: Khụ

H: Mông

I: Phỉn

K: Chặc

L: Liếm

M: Đỉn

N: Kút

O: Phềng

U: Xụ

P: Khìn

Q: Sục

V: Lún

R: Phìn

S: Chiên

T: Sía

X: Khọt

Y: GiẹọTên Đệm:

A: Xụn

B: Gủn

C: Bèm

D: Kỉn

E: Sín

G: Phụn

H: Khàng

I: Đềng

K: Gẹt

L: Rịn

M: Máng

N: Jìn

O: Lện

U: Khét

P: Khậc

Q: Toẹt

V: Sìm

R: Rúa

S: Pạ

T: Liếng

X: Mẹc

Y: Gũng.Tên riêng:

A: Vịch

B: Huyễn

C: Kèn

D: Sẽn

E: Phộn

G: Lụ

H: Kiết

K: Lẹo

L: Fèn

M: Síu

N: Yệu

O: Hĩt

P: Lầc

Q: Ku

V: Hén

R: Lọn

S: Tùa

T: Ịng

U: Peo

X: Tẹc

Y: DúXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: