Có 1 cuộc thi bơi qua 1 con sông rất rộng, nhưng khi tất cả thí sinh chuẩn bị bơi qua thì ban giám khảo công bố dưới sông có cá sấu. Cùng lúc đó có 1 ông già nhảy xuống và bơi rất nhanh qua bên kia sông mà không việc gì. Cánh báo chí ùa theo phỏng vấn tại sao ông lại dũng cảm như vậy.

Đố bạn ông già đã nói gì?