Vào trang này

http://www.flamingtext.com

sau đó tìm chữ more options,thì nhấp vào.Sau đó nó chuyển sang phần tạo chữ.Ở phần gồm:


Text String:chữ mình muốn làm
Font Size:tùy chọn
Font:tùy chọn
Text Color:tùy chọn
Blue-Flame:tùy chọn
Transparent:tùy chọn


Kết thúc là bấm vào create logo đợi khoảng 15s là có logo chữ bốc cháy theo ý của bạn


HAVE FUN!