1:

part 1:http://www.mediafire.com/?miy1rdhywdd
part 2:http://www.mediafire.com/?fkzdd3ztone
part 3:http://www.mediafire.com/?2nygbktggtn
part 4:http://www.mediafire.com/?gi1cbg1h2we
part 5:http://www.mediafire.com/?dmjzngijogm
part 6:http://www.mediafire.com/?wzk0y0yqzmg
part 7:http://www.mediafire.com/?mtzn3ogcmjj
part 8:http://www.mediafire.com/?gmrnmyhy0m0
part 9:http://www.mediafire.com/?tiyyljmz1ch
part 10:http://www.mediafire.com/?nzmlyi22nqz
part 11:http://www.mediafire.com/?inlmktiv0mz
part 12:http://www.mediafire.com/?okjjzyznmmw

part 1 = http://rapidshare.com/files/17417920...Jackson.7z.001
part 2 = http://rapidshare.com/files/17417996...Jackson.7z.002
part 3 = http://rapidshare.com/files/17427286...Jackson.7z.003
part 4 = http://rapidshare.com/files/17418031...Jackson.7z.004
part 5 = http://rapidshare.com/files/17418064...Jackson.7z.005
part 6 = http://rapidshare.com/files/17417466...Jackson.7z.006
password = cjackson
credit to cjackson

2:

Parasit eeve 2
Part 1: http://www.megaupload.com/?d=IY6BFZQ9
Part 2: http://www.megaupload.com/?d=EOA6P0M0
3:

Persona - Revelations (310mb)
http://www.megaupload.com/?d=MX7YNJY0
pass = pinoypspPersona 2 - Eternal Punishment (379mb)

http://www.megaupload.com/?d=KS1D4PJG
pass = pinoypsp

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: