Image Sizer v1.04.18.3 : Thay đổi kích cỡ ảnh mà không làm giảm chất lượng.Là chương trình giúp bạn thay đổi kích thước của ảnh để có thể chia sẽ dễ dàng với mọi người,các webside về ảnh. Đặc biệt chất lượng của ảnh sẽ được giữ nguyên sau khi chỉnh sửa. Chương trình còn có chức năng duyệt ảnh khá thống minh nữa.

Link download :
http://www.mediafire.com/?9nomxfmn2mw