Truyện Trang Ngắn : Vô Diện Nhân
Tên Tiếng Anh : The Guy with No Face
Tác Giả : Yokobata Ryo
Số Tập : 1