Phim sẽ đưa chúng ta đi theo sau bốn anh trai trong đội chống lại bọn Quốc xã. Để lẫn tránh tới rừng Belarussian với một nhóm những người Do thái và những lực nối với những chiến sĩ Chống cự Nga