Phim xoay quanh nhân vật một bà mẹ đơn độc vật lộn với cuộc sống ở ngoại ô New York đã kết hợp với một phụ nữ người thổ dân Mohawk, để đưa lậu người vào Mỹ qua biên giới Canada.