Phan Đinh Tùng - Tùng Teen 2
01 Cọp con
02 Chiếc khăn gió ấm
03 Thiên đường tuyết
04 Tình sao khó nói
05 Hạt bụi lẻ loi
06 Ước mơ đom đóm
07 Chú Cuội xì tin
08 Tùng teen
09 Bí mật của hạnh phúc
10 Hạnh phúc tròn tròn