Em xin hỏi tại sao dạo nay em ko ấn Save As... để save vào máy hả các anh.
Hay là vừa hết thành viên vip là bị thế???