- Tôi là 1 fan hâm mộ Châu Tinh Trì, vì vậy tôi xin mạn phép đóng góp thêm một số phim dạng AVI/XVID đảm bảo cực kỳ rõ nét xem được trên PC và đầu máy dân dụng MP4. Các bạn có thể chép vào DVD-R với Nero 7.x trở lên, một DVD có thể chứa từ 5 đến 6 phim của Châu Tinh Trì.


Direct-Link download trực tiếp các phim của Châu Tinh Trì:

Tất cả phim được đặt trong thư mục:


http://up4vn.com/tisulami/Stephen_Chow
Password join file: tisulami

Các phim đã upload xong:

1) Bịp Vương 2000 - AVI XVid 576x320 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/447932749871/bipvuong2000.jpg.html

2) Chuyên gia bắt ma (1995) - AVI XVid 512x384 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/395070900911/chuyengiabatma.jpg.html

3) KungFu Hustle (2004) - AVI XVid 640x360 - Thuyết Minh Việt
DVD Cover: http://up4vn.com/588406187646/kungfuhustle.jpg.html

4) Tế Công (1993) - AVI XVid 544x288 - USLT - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/569083267712/tecong.jpg.html

5) Trạng Nguyên Tô Khất Nhi (1992) - AVI DivX 544x304 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/393768922893/tokhatnhi.jpg.html

6) Vô Địch Hạnh Vận Tinh (1990) - AVI XVid 544x304 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/214632470232/vodich...ntinh.jpg.html

7) Vua Hài Kịch (1989) - AVI XVid 576x320 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/292168642352/vuahaikich.jpg.html

8) Xẩm xử quan (1992) - AVI XVid 640x368 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/125432294031/xamxuquan.jpg.html

9) Long Tích Truyền Nhân (1991) - AVI XVid 576x320 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/440871473166/longti...nnhan.jpg.html

10) Đội Bóng Thiếu Lâm - AVI XVid 576x368 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/074707358108/doibongthieulam.jpg.html

11) Tân Tinh Võ Môn 1 (1991) - AVI XVid 640x352 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/269666002260/tantinhvomon1.jpg.html

12) Tân Tinh Võ Môn 2 (1992) - AVI XVid 720x480 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/879346978611/tantinhvomon2.jpg.html

13) Trường Học Uy Long 1 (1991) - AVI XVid 544x288 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/449101521747/hoctruonguylong1.jpg.html

14) Trường Học Uy Long 2 (1992) - AVI XVid 544x288 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/931373778211/hoctruonguylong2.jpg.html

15) Trường Học Uy Long 3 (1993) - AVI XVid 544x288 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/733728297709/hoctruonguylong3.jpg.html

16) Chuyên gia xảo quyệt (1991) - AVI XVid 608x336 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/445914379009/chuyen...quyet.jpg.html

17) Đường Bá Hổ (1993) - AVI XVid 512x384 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/781398600994/duongbaho.jpg.html

18) Quốc sản 007 - AVI XVid 576x320 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/568864136726/quocsan007.jpg.html

19) Tân Lộc Đỉnh Ký 1 (1992) - AVI XVid 704x384 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/489616997752/tanlocdinhky1.jpg.html

19) Tân Lộc Đỉnh Ký 2 (1992) - AVI XVid 704x384 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/733517037707/tanlocdinhky2.jpg.html

21) Tây Du Ký 1 (1995) - AVI XVid 640x352 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/868882334562/tayduky1.jpg.html

22) Tây Du Ký 2 (1995) - AVI XVid 640x352 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/343382929140/tayduky2.jpg.html

23) Thánh Bài 1 - AVI XVid 720x480 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/100841699917/allforthewinner.jpg.html

24) Thánh Bài 2 - AVI XVid 640x352 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/535650141530/godofgamblers2.jpg.html

25) Thánh Bài 3 - AVI XVid 720x432 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/302034949339/trovethuonghai.jpg.html

26) Bát biến tinh quân - AVI XVid 592x320 - US lồng tiếng
DVD Cover: http://up4vn.com/327745701580/batbientinhquan.jpg.html

27) CJ7 Siêu khuyển thần thông - AVI XVid 656x272 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/118797083081/cj7.jpg.html

28) Đại nội mật thám - AVI XVid 720x480 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/234417932559/dainoimattham.jpg.html

29) Hoàng tử bánh trứng - AVI XVid 544x304 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/282284478786/hoangtubanhtrung.jpg.html

30) Sư huynh chàng quỷ - AVI XVid 720x480 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/069824250676/suhuynhchangquy.jpg.html

31) Quyết chiến giang hồ - AVI XVid 720x432 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/587435699960/quyetc...angho.jpg.html

32) Thần Ăn - AVI XVid 704x400 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/223175456026/thanan.jpg.html

33) Quan xẩm lóc cóc - AVI XVid 512x384 - Phụ đề trực tiếp
DVD Cover: http://up4vn.com/379284278320/quanxamloccoc.jpg.html

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: