DVDFab Platinum là tất cả các bạn cần để có thể sao lưu DVD. DVDFab Platinum 3 là thương hiệu mới, được xây dựng lại hoàn toàn, được dựa trên 5 năm phát triển phần mềm của DVD copy .
DVDFab là công cụ dễ ràng và đơn giản nhất để sao chép một phim DVD . Chỉ cần chèn phim và một DVD trống , sau đó nhấn Bắt đầu. Toàn bộ phim của bạn - bao gồm cả các menu, và đặc biệt các tính năng trailers - được sao chép tới một DVD mới chỉ với một nhấp chuột, và mọi thứ sẽ xảy ra tự động.
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: