Câu chuyện quay quanh những người trong 1 làng nhỏ của Nhật bị ma ám, sự trù ám làm con người nơi đây dần thay đổi thành những quái vật và dẫn đến cái chết oan nghiệt.Link Down về xem

Chapter 1 :
http://www.mediafire.com/?ytjyg2ziddt
Chapter 2 :
http://www.mediafire.com/?m2zkzmy2jzy
Chapter 3:
http://www.mediafire.com/?ztqqecudmmt
Chapter 4 :
http://www.mediafire.com/?zyex3xuqxin
Chapter 5 :
http://www.mediafire.com/?jynrzjzhzkk
Chapter 6 :
http://www.mediafire.com/?zdzmma5dgmt
Chapter 7 :
http://www.mediafire.com/?mznjj5vo0dq
Chapter 8 :
http://www.mediafire.com/?1nnlwv1ykom
Chapter 9 :
http://www.mediafire.com/?4xwnmmtjzwg
Chapter 10 :
http://www.mediafire.com/?jzjayjujty2
Chapter 11 :
http://www.mediafire.com/?3iz2zjnmza2
Chapter 12 :
http://www.mediafire.com/?ninmndvmhnw
Chapter 13 :
http://www.mediafire.com/?zm3j1mmogne
Chapter 14 :
http://www.mediafire.com/?wmtwvvtno2o
Chapter 15 :
http://www.mediafire.com/?ied2dy2yh24
Chapter 16 :
http://www.mediafire.com/?2nrwmvtzmhz
Chapter 17 :
http://www.mediafire.com/?r4y4m0j5wcj
Chapter 18 :
http://www.mediafire.com/?1yzfyzm4zd2
Chapter 19 :
http://www.mediafire.com/?yonndji0zjz