All Office Converter Pro là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro :

  • Batch Convert Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML to PDF
  • Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
  • Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
  • Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
  • Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
  • Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
  • Batch Convert Image between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and REL
  • Convert different formats and image in batches that just one tool could meet all your needs
  • With word-pdf-converter platinum, you will get any output formats with the most excellent quality.

Code:
All Office Converter Pro v5.1.rar

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: