Gửi Ban Quan trị cho xin 1 vé làm smod. Nếu được chấp thuận sẽ đóng góp cho vnmon nhiều hơn nữa.
Đóng góp:
-Tặng 2 domain bất kỳ (com, net, org, info, biz, us) miễn phí cho vnmon. (Hiện tại đã tặng cho vnmon 4 domain)
-Tặng 1 host nho nhỏ để lưu trữ những thứ cần thiết cho BQT. Bảo đảm never die

Lý do: muốn chức cao hơn DBM để dễ cua gái!!!