CPU:2.0GHZ
Ram:512mb
GFx:256mb
link download:
http://tinyurl.com/godfathe4

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: