cấu hình
Recommended System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Pentium 4 @ 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista)
Memory: 2 GB
Hard Drive: 10 GB Free
Video Memory: 512 MB (nVidia GeForce 8800 GT/ATI HD2900)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c or 10
http://rapidshare.com/files/17142967...ing.part01.rar
http://rapidshare.com/files/17142946...ing.part02.rar
http://rapidshare.com/files/17142951...ing.part03.rar
http://rapidshare.com/files/17142936...ing.part04.rar
http://rapidshare.com/files/17142965...ing.part05.rar
http://rapidshare.com/files/17142948...ing.part06.rar
http://rapidshare.com/files/17142936...ing.part07.rar
http://rapidshare.com/files/17142933...ing.part08.rar
http://rapidshare.com/files/17142945...ing.part09.rar
http://rapidshare.com/files/17142922...ing.part10.rar
http://rapidshare.com/files/17142952...ing.part11.rar
http://rapidshare.com/files/17142945...ing.part12.rar
http://rapidshare.com/files/17142953...ing.part13.rar
http://rapidshare.com/files/17142941...ing.part14.rar
http://rapidshare.com/files/17142963...ing.part15.rar
http://rapidshare.com/files/17142921...ing.part16.rar
http://rapidshare.com/files/17142968...ing.part17.rar
http://rapidshare.com/files/17142934...ing.part18.rar
http://rapidshare.com/files/17142953...ing.part19.rar
http://rapidshare.com/files/17142940...ing.part20.rar
http://rapidshare.com/files/17142947...ing.part21.rar
http://rapidshare.com/files/17142940...ing.part22.rar
http://rapidshare.com/files/17142965...ing.part23.rar
http://rapidshare.com/files/17142932...ing.part24.rar
http://rapidshare.com/files/17142957...ing.part25.rar
http://rapidshare.com/files/17142942...ing.part26.rar
http://rapidshare.com/files/17142961...ing.part27.rar
http://rapidshare.com/files/17142943...ing.part28.rar
http://rapidshare.com/files/17142934...ing.part29.rar
http://rapidshare.com/files/17142927...ing.part30.rar
http://rapidshare.com/files/17143190...ing.part31.rar
http://rapidshare.com/files/17143159...ing.part32.rar
http://rapidshare.com/files/17143193...ing.part33.rar
http://rapidshare.com/files/17143158...ing.part34.rar
http://rapidshare.com/files/17143185...ing.part35.rar
http://rapidshare.com/files/17143155...ing.part36.rar
http://rapidshare.com/files/17143171...ing.part37.rar
http://rapidshare.com/files/17143172...ing.part38.rar
http://rapidshare.com/files/17143180...ing.part39.rar
http://rapidshare.com/files/17143173...ing.part40.rar
http://rapidshare.com/files/17143190...ing.part41.rar
http://rapidshare.com/files/17143166...ing.part42.rar
http://rapidshare.com/files/17143091...ing.part43.rar
ai cần link trực tiếp Pm em nhé

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: