Phụ đề tiếng anh,hình ảnh rỏ dạng file mpglinks mega backup nha mấy bạn
tập 1 (DL hết 4 phần xong dùng hjsplitt ghép lại)
phần 1: http://www.megaupload.com/?d=Q4IR2YK6
2: http://www.megaupload.com/?d=2ZF48ACX
3: http://www.megaupload.com/?d=H07YPAV4
4: http://www.megaupload.com/?d=8KHIQJJ9 or http://www.megaupload.com/?d=HDH5WT5Y or http://www.megaupload.com/?d=UHX3SCGGtập 2
phần 1: http://www.megaupload.com/?d=OTLL90KK or http://www.megaupload.com/?d=N91H53II
2: http://www.megaupload.com/?d=B1EC5BKZ
3: http://www.megaupload.com/?d=06HMV65M or http://www.megaupload.com/?d=N2A0SH2F
4: http://www.megaupload.com/?d=U2LDUHWO or http://www.megaupload.com/?d=FHU4Q3Q5