Một sinh viên y khoa vỡ mộng khi cậu có một chuyến đi vì cộng đồng vào mùa hè về vùng nông thôn. Nông dân ở đây rất phản khoa học, cậu nghĩ đây là nơi cuối cùng trên thế giới để mình có thể hình dung ra cuộc sống của những người phản khoa học nàyDownload