Vào khoảng thế kỷ XIII, tàn quân của Nhật Bản sau những trận chiến trở về và tập hợp thêm những tân binh thành lập đoàn cướp biển. Trung Quốc là nạn nhân của bọn Oa Khẩu, những tên cướp biển cực kỳ vô lại.

Thật không may khi đúng lúc thế lực Oa Khẩu ngày càng lớn mạnh thì vị hôn quân Gia Tịnh đời Minh lại không mấy để tâm lắm vào việc triều chính. Suốt ngày ngài chỉ lo chơi đùa với các cung tần mỹ nữ, nếu không thì ở trong hậu cung luyện đan tu hành cầu trường sinh bất lão. Chỉ cho tới khi có tin cấp báo bọn giặc biển lộng hành quá to gan dám động vào lăng mộ của Thái Tổ Đại Minh, Gia Tịnh mới tức tốc phái viên tướng tài năng Chu Văn đi dẹp loạn bày lòng trung với ngài!

Nhưng Chu Văn không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người, trở về trong đại bại. Thật may mắn khi nhà vua trong lúc lo lắng như ngồi trên đống lửa lại nghe được danh tiếng của một vị hảo hớn chí khí chuyên giúp dân dẹp loạn, Tào Đình… Phải chăng thời cuộc và nhân sinh sẽ có cơ hội đổi thay? (st).
Code:
Information
Video Format ......: XviD
Video Bitrate ......:960 Kbps
Resolution ...........:720x480
Language ...........: Việt,Chinese
Audio Format .......MP3
Audio Bitrate ......: 128 Kbps
Subtitle ..............:Vietnamese(Hard-Sub)
Download:

http://www.megaupload.com/?d=Q1UGF7FS
http://www.megaupload.com/?d=JIUC3MX2
http://www.megaupload.com/?d=ZWUHJOYD
http://www.megaupload.com/?d=VM585KBO
http://www.megaupload.com/?d=ERDJ3G4Z
http://www.megaupload.com/?d=SWWHGY1G
http://www.megaupload.com/?d=GG0H8W5E
http://www.megaupload.com/?d=TNVLSR5A