Đây là nó chia màn hình máy tính của bạn làm 2-n phần, rất thuận tiện nếu bạn có nhiều task phải làm trên các cửa sổ khác nhau. Như tui thấy tiện vì khi dịch bài nào thì tui có 2 cửa sổ, Word, từ điển và pdf mẫu. Rất thuận tiện.

Sẽ càng tốt hơn nếu bạn có 1 máy với màn hình rộng hoặc cắm PC mình vào TV hay projector mà làm việc.

Screenshots đây: Màn hình càn rộng, chương trình càng có đất dụng võ.


Link down trực tiếp (free hết)
http://www.winsplit-revolution.com/S...tion-v8.07.exe