tấm thứ 2: xe Kiên,Minh, anh Dương:

xe của bát đa, Đủ, Minh:

chụp đằng sau:

next....

sau đây là nova và xipo

2 anh em nha` HAYS :

Raider đây :lon bô sơn cạc bon:

xe của Kiên đại bàng:

xe Minh "max":

và đây là Bát đa:

cuối cùng là Mr.Đủ:


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: