Với ý đồ là gửi đi thông điệp đến những tay phóng nhanh vượt ẩu: “Hãy coi chừng, tương lai của bạn, tương lai xe pha thịt!”. Tuy nhiên chưa biết hiệu quả của nó tới đâu, có làm mấy tay say máu giảm tốc độ hay không nhưng xem ra với kiểu design này, nếu lỡ xem qua sẽ làm bạn…phát ói , nào xin mời! ^^

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: