Có những lúc bạn cần làm hậu cảnh nhòe đi để cho chủ thể rõ ràng hơn!!!

Download:http://depositfiles.com/files/0pcag9572