Online Translate là phần mềm dịch văn bản nhỏ gọn, hỗ trợ dịch từ hơn 30 ngôn ngữ khác nhau: Anh – Việt, Việt – Anh, Ả rập – Anh, Trung – Anh, Anh – Trung, Hà Lan – Anh, Anh – Hà Lan, Anh – Pháp, Anh – Đức...


Có thể tải miễn phí Online Translate Tại đây hoặc Tại đây (dung lượng 127 KB). Phần mềm được viết bởi tác giả Lê Yên Thanh.

Chương trình gồm 2 cửa sổ: cửa sổ ở trên dùng để dán đoạn văn bản cần dịch vào. Cửa sổ ở dưới hiển thị đoạn văn bản đã dịch sau khi chọn từ điển ở mục "Kiểu phiên dịch ngôn ngữ" và nhấn nút Translate...

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: