Đo tốc độ card đồ hoạ trên DirectX 10 bằng
3DMark Vantage 1.0.1
- tại đây : Download
- thuốc : Keygen

Đo tốc độ card đồ hoạ trên DirectX 9 bằng
3DMark06 Build 1.1.0
- tại đây : Download
- thuốc : Keygen

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: