Chat “thuần việt” với VNN Messenger 1.3.0

Hẳn bạn đang từng chat với các hệ thống Online thông dụng như Gtalk, YIM, ICQ…, tuy nhiên, khi sử dụng các hệ thống Online này, bạn phải truy cập thông qua cổng quốc tế và phải trả tiền cho nhu cầu sử dụng khá cao nếu dùng qua dial (như vnn1269, 12710…).
Và vì thế, bạn sẽ gặp khó khăn cho nhu cầu liên lạc nếu đường truyền gặp trục trặc.
Với hệ thống Trực Tuyến thông qua VNN Messenger, bạn sẽ được những mặt lợi ích cho khá nhiều người dùng tại Việt Nam bởi những ưu điểm như:
• Giao diện thuần việt hoàn chỉnh.
• Hỗ trợ gửi SMS, RingTone tới các số di động trong nước.
• Hỗ trợ gởi SMS nhóm.
• Đăng ký nhận tin nóng.
• Có thể dùng dial trong nước như vnn1268 để online với mức cước rẻ hơn khi dùng vnn1269 mà vẫn đảm bảo nhu cầu liên lạc.
• Hỗ trợ khung chat tương tự như các chương trình trực tuyến thông dụng.

Và hơn thế nữa là bạn có thể trao đổi thông tin thông qua VNN Messenger để tiết kiệm cước phí như qua liên lạc thông thường.
VNN Messenger là chương trình miễn phí, dung lượng 2.23MB. Bạn tải về dùng tại http://messenger.vietnamnet.vn/
vnnm/download/VNNMessenger_130.exe
.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: