Hồng Lâu Mộng

Phim dạng: AVI
Phim dài: 44 Tập Link size 700 MB
Host : Megaupload


Bộ phim này nói về mối tình của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, hai anh em cô cậu ruột.Giả Bảo Ngọc , một công tử nhà họ Giả, được bà nội nuông chiều, và cho sống trong vườn Đại quan, cùng với một đám a hoàn xinh đẹp được họ Giả mua về.Giả Bảo Ngọc suốt ngày sống trong nuông chiều, thương yêu của các a hoàn này,nên nói theo ngôn ngữ thời nay là bị nhiễm nữ tính . Mời các bạn xem tiếp ...............01 001 http://www.megaupload.com/?d=7ZBH4TFQ
01 002 http://www.megaupload.com/?d=2R89S3P6

02 001 http://www.megaupload.com/?d=1P2CCML5
02 002 http://www.megaupload.com/?d=VJITR7R5

03 001 http://www.megaupload.com/?d=6APH9YTV
03 002 http://www.megaupload.com/?d=J3DD5L2Z

04 001 http://www.megaupload.com/?d=3I0J0I98
04 002 http://www.megaupload.com/?d=JWCZITKC

05 001 http://www.megaupload.com/?d=QD5FPP7B
05 002 http://www.megaupload.com/?d=55D4Y9DI

06 001 http://www.megaupload.com/?d=JYNC8UD8
06 002 http://www.megaupload.com/?d=VQFYK1FE

07 001 http://www.megaupload.com/?d=7JNAJRPY
07 002 http://www.megaupload.com/?d=012CTLJS

08 001 http://www.megaupload.com/?d=SXOPB4LR
08 002 http://www.megaupload.com/?d=4HVKM1X3

Những tập còn lại nằm trong Folder này http://www.megaupload.com/?f=GR4HEFRF

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: