Công việc nhanh hơn với các phím tắt trong Windows Click… click… click… những âm thanh của chú chuột đã quá quen thuộc với chúng ta trong thế giới tin học ngày nay. Bạn hết phải click chuột trái vào biểu tượng này lại click chuột phải vào biểu tượng kia, rồi double click, rồi kéo và rê rồi nhả chuột…
24H xin được chia sẻ những kinh nghiệm với các phím tắt giúp độc giả tiết kiệm được thời gian mà lại không bị “nhừ” tay sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
Trong khi sử dụng Windows
Các tổ hợp sử dụng phím tắt Windows (hình cửa sổ đặc trưng của hệ điều hành Windows) rất tiện lợi, chúng được thiết kế để làm việc thật hoàn hảo với Windows. Phím Windows này nằm ở giữa phím Ctrl và Alt ở bên trái hoặc phải trên bàn phím, nếu không thấy có nghĩa là bàn phím của bạn không hỗ trợ phím này.
Windows + E: Sẽ mở cửa sổ Windows Explorer. Đây có lẽ là tổ hợp phím hay được sử dụng nhất.
Windows: Mở Start Menu.
Windows + D: Thu nhỏ các cửa sổ và chỉ hiển thị Desktop.
Windows + D một lần nữa: Mở lại tất cả các cửa sổ lúc đầu.
Windows + F: Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find).
Windows + L: Khóa máy của bạn (Windows XP).
Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở.
Windows + Shift + M: Phục hồi lại các cửa sổ trước khi bạn thu nhỏ chúng.
Windows + R: Hiển thị khung hội thoại Run.
Windows + F1: Hiển thị cửa sổ giúp đỡ (Help) của Windows.
Windows + Pause/Break: Hiển thị khung hội thoại Systems Properties.
Windows + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình trên thanh tác vụ (Task Bar).
Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.
Alt +Ctrl +Del: Trong Windows 98, tổ hợp phím này sẽ khởi động lại máy. Trong Windows XP, tổ hợp này sẽ hiển thị Windows Task Manager cho phép tắt các chương trình bị "treo", khởi động lại máy, tắt máy, xem tài nguyên hệ thống...
Trong khi đang sử dụng Internet Explorer
Ctrl + E: Xuất hiện khung tìm kiếm Search ở bên trái.
Ctrl + F: Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find) cho phép bạn tìm kiếm nội dung trang bạn đang xem trong trình duyệt IE. Hãy sử dụng tính năng này nếu bạn muốn tìm một tham khảo nào đó từ các trang khác.
Ctrl + H: Hiển thị các trang mà bạn đã duyệt (History) ở bên trái.
Ctrl + I: Hiển thị các trang ưa thích (Favorites) của bạn ở bên trái.
Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới.
Ctrl + W: Đóng cửa sổ IE đang mở.
Alt + <- (mũi t&#234;n tr&#225;i): D&#249;ng để quay lại trang vừa duyệt (Back).
Alt + -> (mũi t&#234;n phải): D&#249;ng để tiến tới trang kế tiếp (Forward).
Alt + Home: Mở trang mặc định (Default Home Page) trong IE.
Ctrl + Refresh: L&#224;m tươi (Refresh) lại trang Web bằng c&#225;ch bỏ qua việc đọc từ bộ nhớ cache của tr&#236;nh duyệt.
Esc: Dừng trang đang nạp, cũng dừng cả h&#236;nh động, nhạc nền,...
Shift + Click: Khi bạn nhấn v&#224;o li&#234;n kết, th&#236; trang li&#234;n kết sẽ xuất hiện trong cửa sổ IE mới.
Khi bạn đang lướt Web
Space Bar: Cuộn trang xuống dưới
Space Bar + Shift: Cuộn trang l&#234;n
Bạn cũng c&#243; thể sử dụng "Page Down" hoặc "Page Up" để cuộn l&#234;n v&#224; cuộn xuống.
End: Di chuyển tới cuối trang
Home: Di chuyển tới đầu trang
Trong khi đang sử dụng Word hoặc c&#225;c tr&#236;nh soạn thảo HTML
Ctrl + C: Sao ch&#233;p c&#225;c đoạn đ&#227; được đ&#225;nh dấu v&#224;o trong clipboard
Ctrl + H: Đưa ra khung hội thoại Replace v&#224; Find and Replace. Đ&#243; l&#224; c&#225;ch nhanh nhất để bạn thay thế một từ trong bất cứ tr&#236;nh soạn thảo văn bản n&#224;o từ Word, Excel,... cho đến FrontPage.
Ctrl + O: Mở khung hội thoại Open, cho ph&#233;p bạn chọn tập tin rất ch&#243;ng.
Ctrl + V: Sau khi đ&#243; sao ch&#233;p v&#224;o trong Clipboard, bạn chỉ cần đặt con trỏ v&#224;o vị tr&#237; cần d&#225;n v&#224; nhấn Ctrl +V thế l&#224; bạn đ&#227; c&#243; đoạn văn bản cần d&#225;n rồi.
Ctrl + W: Đ&#243;ng c&#225;c t&#224;i liệu đang mở
Ctrl + X: Tổ hợp n&#224;y sẽ cắt nội dung đang được điểm s&#225;ng v&#224; được lưu lại trong clipboard
Ctrl + Y: Thu hồi lại (Redo) lệnh cuối c&#249;ng
Ctrl + Z: Phục hồi (Undo) lệnh cuối c&#249;ng
Shift + Enter: Xuống d&#242;ng mới (Line break)
Hy vọng b&#224;i viết n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn đọc giảm bớt thời gian thao t&#225;c, d&#224;nh nhiều thời gian hơn cho c&#244;ng việc.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: