- Tổng Đạo Diễn: Dương Khiết
- Năm SX: 1986
- Nơi SX: Đài TH TW Trung Quốc
- Thời Lượng: 41 tập
- DV: Lục Tiểu Linh Đồng; Từ Thiếu Hoa; Trì Trọng Thoại; Mã Đức Hoa; Diêm Hoài Lễ


Link download :

Phần 1:

1:http://www.megaupload.com/?d=TR7EEUI7
2:http://www.megaupload.com/?d=AMX9JNH3
3:http://www.megaupload.com/?d=GM6NSYG5
4:http://www.megaupload.com/?d=3R485GTE
5:http://www.megaupload.com/?d=SI6WM7T4
6:http://www.megaupload.com/?d=CQGOFLTS
7:http://www.megaupload.com/?d=C588YSZF
8:http://www.megaupload.com/?d=D8MPHXHQ
9:http://www.megaupload.com/?d=DZPY2YI3
10:http://www.megaupload.com/?d=83UHQWE5
11:http://www.megaupload.com/?d=S1VFMJUY
12:http://www.megaupload.com/?d=L4LV5YZ8
13:http://www.megaupload.com/?d=WXYI99SK
14:http://www.megaupload.com/?d=7LWVHQLB
15:http://www.megaupload.com/?d=8BLKDWZD
16:http://www.megaupload.com/?d=DGXW32OQ
17:http://www.megaupload.com/?d=RPDWQGTE
18:http://www.megaupload.com/?d=9FOKK1X9
19:http://www.megaupload.com/?d=65XZ3GPM
20:http://www.megaupload.com/?d=AWN1IK9N
21:http://www.megaupload.com/?d=2ODKFZWV
22:http://www.megaupload.com/?d=O7ZCMSCM
23:http://www.megaupload.com/?d=YVX003X9
24:http://www.megaupload.com/?d=YRXIXRSU
End http://www.megaupload.com/?d=OF0G0M51


Phần 2:
Tap 1 http://www.megaupload.com/?d=LH7YV51I
Tap 2 http://www.megaupload.com/?d=HOMB6MQH
Tap 3 http://www.megaupload.com/?d=37Q25GW7
Tap 4 http://www.megaupload.com/?d=2FFUT7BW
Tap 5 http://www.megaupload.com/?d=AK2V8OWA
Tap 6 http://www.megaupload.com/?d=WQCC0KQ3
Tap 7 http://www.megaupload.com/?d=I1KAL4ZX
Tap 8 http://www.megaupload.com/?d=ORSC0YCX
Tap 9 http://www.megaupload.com/?d=3PNYGZFU
Tap10 http://www.megaupload.com/?d=GIDSF8FV
Tap11 http://www.megaupload.com/?d=Z4OGADJ3
Tap12 http://www.megaupload.com/?d=A16EY1K7
Tap13 http://www.megaupload.com/?d=USU5JVUS
Tap14 http://www.megaupload.com/?d=GVYJ3211
Tap15 http://www.megaupload.com/?d=DQJMEGRR
Tap16 http://www.megaupload.com/?d=KTFO9553


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: